Město Zlín

Na konto projektu Malé mimi přibylo dalších 25 tisíc. Touto částkou podpořilo rekonstrukci pokojů pro rodiny předčasně narozených dětí Statutární město Zlín.

25 000 Kč

A proč se zlínská radnice v čele s primátorem MUDr. Miroslavem Adámkem rozhodla věnovat finanční dar na podporu tohoto projektu?

„Umožnit právě narozeným dětem být s rodiči je skvělá myšlenka a citlivé gesto. Projekt Malé mimi má mou podporu. Jako lékaře, primátora i jako člověka,“ vysvětlil zlínský primátor.

Již v lednu 2016 pořádalo Město Zlín společně se Zlínským krajem charitativní novoroční koncert ve prospěch právě projektu Malé mimi, který vynesl 75 157 korun. Koncert se uskutečnil v Kongresovém centru a nabídl vystoupení Filharmonie Bohuslava Martinů.