Moravská vodárenská

Projekt Malé mimi oslovil také společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., která se jej rozhodla podpořit částkou ve výši 35 000 Kč.

35 000 Kč

„Podpora podobných projektů pro nás není výjimkou,“ říká tisková mluvčí Markéta Bártová a doplňuje: „Společně s naším Nadačním fondem Veolia se často účastníme nejrůznějších projektů, jak sociálních, tak i environmentálních, které jsou založeny na námi vyznávaných hodnotách, jako jsou solidarita, respekt, odpovědnost a rozvoj.“

Největším projektovým programem společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., jsou „Minigranty Veolia“, jejichž prostřednictvím od roku 2008 až do současnosti finančně podpořila volnočasové dobrovolnictví zaměstnanců a přispěla na realizaci 883 projektů prospívajících prostředí a komunitě částkou přes 22 milionů korun. Jejich dalšími zajímavými projekty jsou například „Stále s úsměvem – Aktivně po celý život“, zaměřené na podporu pozitivního aktivního stárnutí seniorů a vytvoření mezigeneračního soužití v komunitě i v jejich domácím prostředí. Dále pak projekt „Pracovní místa“, který pomáhá již od roku 2000 finančně podporovat začínající malé a drobné podnikatele ve snaze pomáhat snižovat nezaměstnanost v oblastech působení společnosti, a mnoho dalších.

Společnost MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. je členem skupiny Veolia Česká republika a je rovněž provozovatelem vodohospodářské infrastruktury pro města, obce a průmyslové podniky v okresech Olomouc, Prostějov a Zlín. Zásobuje pitnou vodou téměř 400 tis. obyvatel, má 458 zaměstnanců a provozuje celkem 30 úpraven vody, 158 vodojemů a 28 čistíren odpadních vod a zajišťuje servis pro 2 116 km vodovodních a 1 274 km odpadních sítí. Vedle své hlavní činnosti řeší i řadu dalších aktivit, které souvisí s provozem a údržbou vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, např. řešení havárií na vodovodní i kanalizační síti, vodoměry, atd. Svým zákazníkům nabízí také řadu služeb  jako jsou průzkum a měření na stokové síti, laboratorní analýzy, realizaci přípojek, vyhledávání skrytých poruch, deratizace a další.

 

Více na www.smv.cz