Centroprojekt

Centroprojekt podpořil rozjezd projektu Malemimi.cz

První firmou, která významnou měrou přispěla na projekt Malemimi.cz se stala projekční a inženýrsko – dodavatelská společnost Centroprojekt Group a.s..

90 000 Kč

Ta v rámci slavnostního galavečera konaného 4. listopadu, u příležitosti vrcholících oslav 90 let od jejího vzniku, věnovala na transparentní účet částku 90 tisíc korun.

Přítomní zaměstnanci společnosti, obchodní partneři a další vzácní hosté měli možnost seznámit se během večera s podstatou projektu Malemimi.cz.  A to jak prostřednictvím krátkého emotivního videa, tak také díky přítomnosti primáře novorozeneckého oddělení Jozefa Macka. Ten kromě představení projektu a uvedení do situace v oblasti zlínské neonatologie vyjádřil poděkování za všechny předčasně narozené děti a jejich rodiče.

centroprojekt2Šek s úctyhodnou sumou převzal na pódiu z rukou předsedy představenstva společnosti Centroprojekt Group a.s. Pavla Stráského. „Podpořili jsme projekt finanční částkou, která jak doufáme, umožní jeho rychlý rozjezd. Ne náhodou má tato suma shodné číslice právě s našim výročím,“ uvedl Pavel Stráský a doplnil: „Věříme, že se tento krok stane inspirací i pro další podnikatele, kteří budou následovat našeho příkladu.„ (O tom, že si jeho slova vzali někteří hosté okamžitě k srdci, svědčí fakt, že se ke sbírce přihlásili následující den další firmy.)

Společnost Centroprojekt se na projektu Malemimi.cz podílí již od samého počátku. Na jaře zpracovala projektovou dokumentaci k vybudování pokojů pro individualizovanou péči na porodnickém oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Nyní i její finanční příspěvek umožní společně s dalšími prostředky vizi primáře Macka zrealizovat.

Video z předání sponzorského příspěvku:

Více o společnosti Centroprojekt na www.centroprojekt.cz