Rim

Společnost RIM CZ s.r.o. věnovala našemu projektu sedací nábytek. 3 židle pro pokoje pro společný pobyt rodičů a předčasně narozených dětí a 4 židle. 4 křesíka a stůl pro byt maminek.

72 000 Kč

Společnost vznikla v roce 1991 s podnikatelským záměrem vyrábět vlastní kancelářské židle. Filosofie zdravého sezení a poznatky z intenzívního výzkumu v oblasti ergonomie ovlivnily i další vývoj naší společnosti. Slogan „PRO ZDRAVÉ SEZENÍ“ a tomu odpovídající záměr vyrábět a prodávat židle, které přispějí ke kultivaci a ozdravění kancelářského prostředí se staly hlavním posláním firmy.

„Ročně nás oslovují desítky organizací s žádostmi o finanční a materiální příspěvky. Vždy pečlivě vybíráme ty organizace, kde dopad naší podpory bude nejcitelnější pro konečného uživatele. U projektu MALEMIMI se nám zalíbila myšlenka vybudovat něco zcela nového. Jsme hrdí, že jsme se mohli zapojit do takto odvážného projektu s viditelnými výsledky. Všem maminkám a rodinám s předčasně narozenými dětmi přejeme, aby se jim v nových prostorech líbilo a ti opravdu nejmenší rostli jako z vody.

www.rim.cz