#2557

Dobrý den Andreo,
v jedné z předchozích odpovědí jsme debatovali na téma očkování předčasně narozených dětí, úzce to souvisí s dotazy, které kladete. V rámci evropské unie existuje jakýsi konsensus ohledně očkování předčasně narozených dětí, nicméně každá země definuje svá národní pravidla. V ČR tato pravidla definují jednotlivé odborné společnosti, finální stanovisko pak vydává imunizační komise Ministerstva zdravotnictví. V tuto chvíli platí, že děti, narozené po 32 týdnu gravidity by měly a mohly být očkovány podle obecně přijatého a definovaného kalendáře, tedy dle chronologického věku. Jejich očkovací kalendář by se tedy nelišil (anebo jen málo) od očkovacího kalendáře donošených dětí. Děti, narozené před 32 týdnem jsou považovány za specifickou skupinu a u nich je očkování individualizováno. v případě mmr vakcíny (asi myslíte Priorix) se doporučuje očkovat mezi 18- 24 měsícem, ale pouze tehdy, když nejsou u dítěte přítomny známky možného imunodeficitu. Za ty se nepovažují (byť opakované) záněty horních dýchacích cest, u Vašeho syna se ale jednalo o záněty dolních DC a bylo nutno podat antibiotika a kortikoidy. Nevím, zda býval syn nemocný opakovaně i po propuštění z nemocnice. Je narozen ve 29 t.g., měl kyslíkovou terapii a býval asi nemocný. Určitě bych jej zařadil do spíše rizikovější supiny a se zařazení do školního kolektivu bych nespěchal. Očkování lze jistě odložit, ale v tomto případě bych se poradil s Vaším ošetřujícím pediatrem, který syna zná nejlépe, případně s imunologem. RSV vakcína nesouvisí s ostatním očkováním, u Vašeho syna bych ji určitě doporučil, tato očkování neinterferuje s jiným očkováním.
Hezký den
J.Macko