#2367

Mgr. Anna Jahnová
Účastník

Dobrý den paní Dano,
ráda bych Vás povzbudila v tom, že chování Vaší dcerky je zcela k anamnestickým údajům a věku přirozené a spontánní.
Děti ve 2 letech objevují svět, více si uvědomují svoji vlastní vůli a chovají se podle vlastního přání.
Vaše dcerka dokáže spoustu dovedností, u činnosti, kterou si sama vybere, dlouho vydrží, činnost ji baví a těší a dokáže se na ni soustředit. Činnost, která je nová, která ji nezaujme nebo se jí nedaří, rychle ukončí.
Pozornost a soustředění se dá zcela přirozeným způsobem už u dětí raného věku rozvíjet tak, že my dospělí jdeme dětem příkladem, dítě doprovázíme a povzbuzujeme; že se společně věnujeme jen jedné činnosti, kterou začneme a také dokončíme; že děti obecně učíme, že každá situace v životě má svůj začátek, průběh a konec. A trváme na tom. Souvisí s tím pravidla a rituály v každodenním životě dítěte, vysvětlování situací dítěti s tím, že s ním navážeme oční kontakt, změníme polohu těla tak, že se k dítěti snížíme (čupneme si nebo si dítě posadíme na klín) a vysvětlujeme, popisujeme konkrétní situaci a také chválíme. Tím vším pozitivně ovlivňujeme sociální chování a pozornost a soustředění dítěte. Prakticky je vhodné dětem pořídit, vedle jídelní židličky, židličku a stoleček, kde si dítě bude jen hrát a bude vykonávat určité činnosti (číst si, malovat, skládat puzzle), dítě se tak formou hry naučí, že některé činnosti se dělají v klidu, na jednom místě a z počátku v doprovodu dospělé osoby; je také důležité dítěti ukázat, jak si s hračkou hrát, co hračka vlastně umí, jaký máme cíl hry; taková řízená hra by mohla trvat jen pár minut denně.
Už Vaším dotazem přispíváte k přirozenému vývoji Vaší dcerky, protože se nad jejím chováním zamýšlíte a hledáte nové způsoby přístupu k dcerce. Její chování je vzhledem k jejímu věku přirozené, je potřeba jí nechat vlastní prostor a mít na paměti, že „méně je někdy více“.

Přeji Vám hodně štěstí,
Hana Jahnová